Obecné podmínky, ubytovací řád

 

Objednání a rezervace ubytování

Ubytování je možné si objednat e-mailem nebo telefonicky. Rezervaci ubytování potvrdíme nejpozději do 48 hodin e-mailem či telefonicky. Bez tohoto potvrzení je rezervace neplatná.

 

Ceny ubytování

Cena za ubytování se stanovuje dle ceníku dostupného na našich internetových stránkách. Zahrnuje spotřebu vody a energií. V ceně není zahrnut rekreační poplatek obecnímu úřadu Malonty ve výši 11 Kč za dospělou osobu osobu za noc. Cena za ubytování se platí v hotovosti při zahájení pobytu, případně převodem na náš bankovní účet kdykoliv před zahájením pobytu - peníze musí být do začátku pobytu připsány na náš účet.

 

Začátek a konec ubytování

Ubytování na statku mohou využít pouze osoby, které se prokáží platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovním pas). Identifikační údaje z dokladu totožnosti zaneseme do knihy ubytovaných hostů. Vyhrazujeme si právo neubytovat předem nenahlášené osoby včetně dětí. Ubytování domácích zvířat je možné pouze po předchozí dohodě. Pokud není pobyt zahájen ve sjednaný den, zaniká nárok na sjednané ubytování bez náhrady. Využití ubytování je vymezeno pouze na dobu předem sjednanou. Po vzájemné dohodě je možné dobu příjezdu a odjezdu upravit.

 

Pravidla ubytování

Máte právo užívat pokoje s kuchyňským koutem a sociálním zařízením, dále areál statku, přístup k výběhům hospodářských zvířat, vyhrazené místo na uložení kol a parkovací místo v areálu statku. V budově je zakázáno kouřit. Do ubytovacích prostor je možný vstup pouze po přezutí do domácí obuvi. Vytápění v budově zajišťují kamna na dřevo, provoz si ubytovaný řeší dle vlastní potřeby. Návštěvy neubytovaných osob jsou možné pouze s naším souhlasem. V době mezi 22:00 a 06:00 máte povinnost dodržovat noční klid. Při odchodu jste povinni zhasnout světla, vypnout elektrospotřebiče, přesvědčit se, zda jsou uzavřeny vodovodní uzávěry, uzavřít okna a uzamknout dveře. V případě způsobení škody jste povinni tuto škodu uhradit. Při ztrátě klíčů plně hradíte veškeré náklady spojené s výměnou zámků. Ubytovaný je plně zodpovědný za své děti. Nezodpovídáme za škody, které jsme nezavinili. Máte povinnost dodržovat veškerá uvedená pravidla ubytování. V případě, že jsou tato pravidla hrubým způsobem porušena, vyhrazujeme si právo ubytovací služby okamžitě ukončit bez nároku na vrácení poplatků za pobyt.